00:51 EDT Thứ tư, 23/09/2020

Liên kết Web

 ĐĂNG NHẬP VNEDU

Trang chủ » Kế hoạch chuyên môn » Hoạt động

Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên

Thứ bảy - 19/10/2013 05:19
Công văn số: 3419 /SGDĐT-GDCN-TX ngày 11 tháng 10 năm 2013 của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng V/v khai thác tài liệu bồi dưỡng thường xuyên trên mạng + Lưu ý: - Địa chỉ tải tài liệu: http://taphuan.moet.gov.vn - Mật khẩu mở tài liệu: 123456


UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 3419 /SGDĐT-GDCN-TX             Đà Nẵng, ngày 11  tháng 10  năm 2013              
V/v khai thác tài liệu
bồi dưỡng thường xuyên trên mạng
 
 
   
 
Kính gửi:
                                           - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện
                                           - Hiệu trưởng các trường THPT và các trường trực thuộc    
                                           - Giám đốc các TTGDTX, TTGDTX-KTTH-HN&DN
                            
 
                                              
          Thực hiện các Công văn của Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Cơ sở Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo: công văn số 817/NGCBQLGD-NG ngày 02/10/2013 về việc đăng tải bộ tài liệu BDTXGV lên mạng, công văn số 890/ NGCBQLGD-NG ngày 07/10/2013 về việc khai thác tài liệu bồi dưỡng thường xuyên trên mạng; Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các đơn vị một số nội dung sau:
 
1. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Cơ sở Giáo dục đã triển khai tổ chức đưa tài liệu bồi dưỡng thường xuyên giáo viên MN, PT và GDTX lên mạng để các giáo viên và các cơ sở giáo dục có thể chủ động khai thác sử dụng.
Do vậy, các đơn vị dừng việc triển khai đăng ký tài liệu BDTX như đã hướng dẫn trước đây.
2. Các đơn vị có kế hoạch tải tài liệu theo địa chỉ sau: http://taphuan.moet.gov.vn
lưu trữ; đồng thời, thông báo cho các đơn vị trực thuộc, các giáo viên (tải và lưu trữ) để khai thác sử dụng trong quá trình bồi dưỡng thường xuyên theo Quy chế bồi dưỡng thường xuyên.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Phòng GD&ĐT, các trường THPT, TTGDTX, TTGDTX-KTTH-HN&DN triển khai thực hiện nội dung công văn này./.
 
           
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở, CĐ ngành;
- Các phòng ban Sở;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDCN-GDTX
GIÁM ĐỐC
 
(Đã ký)
 
 
 
Lê Trung Chinh
 

+ Lưu ý: - Địa chỉ tải tài liệu: http://taphuan.moet.gov.vn
               - Mật khẩu mở tài liệu: 123456
 

Tác giả bài viết: THCS TQT

Nguồn tin: Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Kế hoạch hoạt động

.

Mừng Đại hội Liên đội năm học 2016-2017
                                                                  Trường THCS Trần Quốc Tuấn
                                                                  Cẩm Toại Trung - Hòa Phong - Hòa Vang - TP Đà Nẵng
                                                                  ĐT: 05113 780 092
                                                                  Email: tqt@ued.vn; thcstranquoctuan.hv@gmail.com