02:19 EDT Thứ sáu, 18/09/2020

Liên kết Web

 ĐĂNG NHẬP VNEDU

Trang chủ » Kế hoạch chuyên môn » Kế hoạch

TKB áp dụng từ 07/02/2014

Thứ bảy - 22/03/2014 02:33
(Ảnh)

(Ảnh)

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 07 tháng 2 năm 2014
Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 07 tháng 2 năm 2014
     PHÒNG GD&ĐT HOÀ VANG            
     Trường THCS Trần Quốc Tuấn            THỜI    KHOÁ    BIỂU        
               Khối : 7                                          Năm học 2013 - 2014                       
Buổi sáng         Áp dụng từ ngày 07/02/2014   (HKII)  
Thứ Tiết 7/1 7/2 7/3 7/4 7/5 7/6 7/7  
  1 CC (N.Lịnh) CC (T.Hồng) CC (Huyền) CC (Gia) CC (P.Vân) CC (T. Hoa) CC (Á.Tuyết)  
  2 Anh (Hoa) Toán (Thuý) C.Nghệ(N.Lịnh) Lý (T.Hồng) C.Nghệ (T.Hoa) Địa (Ba) N.Văn (Tuyết)  
2 3 Lý (T.Hồng) N.Văn (Tường) Sử (Huyền) C.Nghệ(N.Lịnh) N.Văn (Tuyết) Anh (Hồng) Anh (Hoa)  
  4 N.Văn (Tường) Sử (Huyền) Anh (Hoa) Anh (Vân) Sinh (Nhung) C.Nghệ (T.Hoa) Nhạc (Bình)  
  5 N.Văn (Tường) Anh (Hoa) Nhạc (Bình) Sinh (Gia) Anh (Vân) N.Văn (Tuyết) C.Nghệ (T.Hoa)  
  1 C.Nghệ(N.Lịnh) N.Văn (Tường) N.Văn (Hạnh) Toán (Quân) Toán (Thạnh) MT (Vân) Sử (Dũng)  
  2 Anh (Hoa) N.Văn (Tường) N.Văn (Hạnh) C.Nghệ(N.Lịnh) MT (Vân) Nhạc (Bình) N.Văn (Tuyết)  
3 3 Toán (Thuý) C.Nghệ(N.Lịnh) Toán (Quân) MT (Vân) Nhạc (Bình) Sử (Dũng) N.Văn (Tuyết)  
  4 CD (Tường) Toán (Thuý) MT (Vân) Sử (Dũng) Toán (Thạnh) N.Văn (Tuyết) Anh (Hoa)  
  5 MT (Huấn) MT (Vân) Anh (Hoa) N.Văn (Tường) Sử (Dũng) N.Văn (Tuyết) Toán (Lý)  
  1 Sinh (Đào) Toán (Thuý) Toán (Quân) N.Văn (Tường) Toán (Thạnh) Sinh (Nhung) CD (Trang)  
  2 Toán (Thuý) Sinh (Đào) Toán (Quân) N.Văn (Tường) Sinh (Nhung) CD (Trang) Toán (Lý)  
4 3 Toán (Thuý) CD (Tường) Địa (Thu) Anh (Vân) Lý (P.Lịnh) Anh (Hồng) Toán (Lý)  
  4 N.Văn (Tường) Địa (Ba) Sinh (Đào) Toán (Quân) Địa (Thu) Toán (Thạnh) MT (Huấn)  
  5 Địa (Ba) Toán (Thuý) CD (Tường) Địa (Thu) Anh (Vân) Toán (Thạnh) Sinh (Đào)  
  1 x x TCVăn(Tường) TCLý(T.Hồng) TCVăn(Tuyết) TC Anh (Hà) TC Lý (Lịnh)  
  2 x x TCLý(T.Hồng) TCVăn(Tường) TC Lý (Lịnh) TCVăn(Tuyết) TC Anh (Hà)  
5 3 x x x x x x x  
  4 x x x x x x x  
  5 x x x x x x x  
  1 N.Văn (Tường) Sinh (Đào) Toán (Quân) Nhạc (Hà) Địa (Thu) Lý (P.Lịnh) Địa (Ba)  
  2 Nhạc (Hà) N.Văn (Tường) Địa (Thu) Toán (Quân) Toán (Thạnh) Anh (Hồng) Sinh (Đào)  
6 3 Sử (Huyền) Nhạc (Hà) Anh (Hoa) N.Văn (Tường) CD (Trang) Địa (Ba) Lý (P.Lịnh)  
  4 Sinh (Đào) Địa (Ba) Sử (Huyền) Toán (Quân) N.Văn (Tuyết) Toán (Thạnh) Anh (Hoa)  
  5 Địa (Ba) Anh (Hoa) Sinh (Đào) CD (Trang) N.Văn (Tuyết) Toán (Thạnh) Toán (Lý)  
  1 Sử (Huyền) Anh (Hoa) C.Nghệ(N.Lịnh) Sử (Dũng) Anh (Vân) N.Văn (Tuyết) Địa (Ba)  
  2 C.Nghệ(N.Lịnh) Lý (T.Hồng) N.Văn (Hạnh) Sinh (Gia) Sử (Dũng) Sinh (Nhung) C.Nghệ (T.Hoa)  
7 3 Toán (Thuý) C.Nghệ(N.Lịnh) N.Văn (Hạnh) Địa (Thu) C.Nghệ (T.Hoa) Sử (Dũng) N.Văn (Tuyết)  
  4 Anh (Hoa) Sử (Huyền) Lý (T.Hồng) Anh (Vân) N.Văn (Tuyết) C.Nghệ (T.Hoa) Sử (Dũng)  
  5 CN (N.Lịnh) CN (T.Hồng) CN (Huyền) CN (Gia) CN (P.Vân) CN (T.Hoa) CN (Á.Tuyết)  
Ghi chú: Tin: Chiều thứ 2: 7/1 (tiết 2,3) - 7/2 (tiết 4,5) : Quân     Ngày 23 tháng 01 năm 2014  
       TC: Sáng thứ 5: 7/3,4,5,6,7 (tiết 1,2)                 P. HIỆU TRƯỞNG  
                   
                   
                   
     PHÒNG GD&ĐT HOÀ VANG            
     Trường THCS Trần Quốc Tuấn            THỜI    KHOÁ    BIỂU        
               Khối : 9                                          Năm học 2013 - 2014                       
Buổi sáng         Áp dụng từ ngày 30/01/2014   (HKII)  
Thứ Tiết 9/1 9/2 9/3 9/4 9/5 9/6    
  1 CC (Ba) CC (B.Hoàng) CC (Nhung) CC (Thuý)  CC (Thu)  CC (H.Hoa)    
  2 N.Văn (Trang) N.Văn (Hoàng) N.Văn (Hoa) Anh (Vân) Địa (Thu) Sinh (Nhung)    
2 3 Địa (Ba) N.Văn (Hoàng) N.Văn (Hoa) Toán (Thuý) N.Văn (Trang) Hoá (Gia)    
  4 Hoá (Gia) Lý (P.Lịnh) Anh (Hồng) N.Văn (Hoàng) Lý (Thu) N.Văn (Hoa)    
  5 Lý (P.Lịnh) Anh (Hồng) Sinh (Nhung) N.Văn (Hoàng) N.Văn (Trang) N.Văn (Hoa)    
  1 MT (Huấn) Sử (Huyền) Toán (Hoa) Toán (Thuý) Anh (Hoa) Toán (Lý)    
  2 Sinh (Hoa) Toán (Lý) Toán (Hoa) Toán (Thuý) Toán (Thạnh) MT (Huấn)    
3 3 Sử (Huyền) Toán (Lý) MT (Huấn) Sinh (Hoa) Hoá (Xuân) Anh (Hoa)    
  4 Toán (Quân) Hoá (Gia) Hoá (Xuân) C.Nghệ (Thanh) Sinh (Hoa) Toán (Lý)    
  5 Toán (Quân) Sinh (Hoa) Lý (Thu) Hoá (Xuân) C.Nghệ (Thanh) Hoá (Gia)    
  1 C.Nghệ (P.Lịnh) Anh (Hồng) Sử (Minh) N.Văn (Hoàng) MT (Huấn) N.Văn (Hoa)    
  2 CD (X.Hồng) C.Nghệ (P.Lịnh) N.Văn (Hoa) N.Văn (Hoàng) Toán (Thạnh) Sử (Minh)    
4 3 Toán (Quân) N.Văn (Hoàng) N.Văn (Hoa) MT (Huấn) Toán (Thạnh) Địa (Ba)    
  4 N.Văn (Trang) CD (X.Hồng) Anh (Hồng) Lý (Thanh) Sử (Minh) Toán (Lý)    
  5 Anh (Hồng) MT (Huấn) CD (X.Hồng) Sử (Minh) N.Văn (Trang) Lý (Thanh)    
  1 x x x x x x    
  2 x x x x x x    
5 3 x x x x x x    
  4 x x x x x x    
  5 x x x x x x    
  1 Anh (Hồng) Sử (Huyền) Toán (Hoa) CD (Hoa) Toán (Thạnh) Toán (Lý)    
  2 Lý (P.Lịnh) Toán (Lý) Toán (Hoa) Sử (Minh) Sinh (Hoa) CD (Hoa)    
6 3 Sinh (Hoa) Toán (Lý) Sử (Minh) Hoá (Xuân) CD (Hoa) Lý (Thanh)    
  4 N.Văn (Trang) Lý (P.Lịnh) Hoá (Xuân) Sinh (Hoa) Sử (Minh) C.Nghệ (Thanh)    
  5 Toán (Quân) Sinh (Hoa) C.Nghệ (P.Lịnh) Lý (Thanh) Hoá (Xuân) Sử (Minh)    
  1 N.Văn (Trang) Hoá (Gia) Sinh (Nhung) N.Văn (Hoàng) Lý (Thu) N.Văn (Hoa)    
  2 N.Văn (Trang) Địa (Ba) Lý (Thu) Anh (Vân) Anh (Hoa) N.Văn (Hoa)    
7 3 Sử (Huyền) N.Văn (Hoàng) N.Văn (Hoa) Địa (Ba) N.Văn (Trang) Anh (Hoa)    
  4 Hoá (Gia) N.Văn (Hoàng) Địa (Thu) Toán (Thuý) N.Văn (Trang) Sinh (Nhung)    
  5 CN (Ba) CN (B.Hoàng) CN (Nhung) CN (Thuý) CN (Thu) CN (H.Hoa)    
Ghi chú:            Ngày 23 tháng 01 năm 2014  
  Tin: Chiều thứ 4: 9/1 (tiết 2,3); 9/6 (tiết 4,5): Thảo               P. HIỆU TRƯỞNG  
   Chiều thứ 6: 9/3 (tiết 2,3)- 9/5 (tiết 4,5);Chiều thứ 7: 9/2 (tiết 2,3)-9/4 (tiết 4,5) (P. Thảo)      
Bồi dưỡng: Chiều thứ hai và sáu: 8 môn (tiết 2,3);           
                   
     PHÒNG GD&ĐT HOÀ VANG            
     Trường THCS Trần Quốc Tuấn            THỜI    KHOÁ    BIỂU (Môn Thể dục)      
                                                                   Năm học 2013 - 2014                         
              Áp dụng từ ngày 30/12/2013   (HKII)  
Thứ Tiết HỌ VÀ TÊN NGƯỜI DẠY              
        Nguyễn Văn Quý   Nguyễn Thanh Nam Phan Thị Thu Ánh Nguyễn Thị Anh Thư
    Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
  1 x       x      
  2  8/7        6/1      
2 3  8/7        6/1      
  4 x       x      
  5 x       x      
  1  8/3      x    x  6/4  
  2  8/3      9/1    7/1  6/4  
3 3  8/4      9/1    7/1  6/5  
  4  8/4      9/6    7/2  6/5  
  5 x     9/6    7/2 x  
  1  8/1     x      6/6 x
  2  8/1      9/2      6/6  7/5
4 3  8/2      9/2      6/7  7/5
  4  8/2      9/4      6/7 x
  5 x      9/4     x x
  1                
  2                
5 3                
  4                
  5                
  1      8/5     x    
  2      8/5      7/3    
6 3      8/6      7/3    
  4      8/6      7/4    
  5     x      7/4    
  1   x      6/2      x
  2    9/3      6/2      7/6
7 3    9/3      6/3      7/6
  4   9/5      6/3      7/7
  5    9/5     x      7/7
Ghi chú: Tiết 2,3 sáng thứ 2: TD 8/7 (Bửu)      Ngày 27 tháng 12 năm 2013  
                       P. HIỆU TRƯỞNG  
                   
     PHÒNG GD&ĐT HOÀ VANG            
     Trường THCS Trần Quốc Tuấn            THỜI    KHOÁ    BIỂU        
               Khối : 6                                          Năm học 2013 - 2014                       
Buổi chiều         Áp dụng từ ngày 07/02/2014   (HKII)  
Thứ Tiết 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6  6/7 Ghi chú
  1 Địa (Trà) Nhạc (Hà) N.Văn (Bích) C.Nghệ(Hương) C.Nghệ (Cam) Địa (Hải) Toán (Thảo)  
  2 C.Nghệ (Tuyết) Anh (Hoàng) Anh (Tâm) Nhạc (Hà) Địa (Hải) Sử (Trà) Toán (Thảo)  
2 3 Anh (Hoàng) Sinh (Hoa) MT (Vân) Sinh (Đào) Sử (Trà) Lý (Huyền) Sinh (Thanh)  
  4 Sinh (Hoa) Địa (Trà) Sinh (Thảo) Anh (Tâm) Sinh (Đào) CD (X.Hồng) C.Nghệ (Cam)  
  5 CC (Đ.T.Hoa) CC (Trà) CC (N.Thảo) CC (X.Hồng) CC (Đào) CC (Hải) CC (Cam)  
  1 N.Văn (Giàu) Sử (Minh) Toán (Hiếu) Anh (Tâm) Lý (Huyền) Toán (Thảo) C.Nghệ (Cam)  
  2 N.Văn (Giàu) CD (Vinh) Toán (Hiếu) Lý (Huyền) Anh (Hiền) C.Nghệ (Cam) Toán (Thảo)  
3 3 Lý (N.Hồng) N.Văn (Giàu) CD (X.Hồng) Sử (Minh) N.Văn (Vinh) Toán (Thảo) Anh (Hiền)  
  4 Toán (Chí) C.Nghệ(N.Lịnh) Sử (Minh) Toán (Hiếu) N.Văn (Vinh) Sinh (Thanh) CD (X.Hồng)  
  5 Sử (Minh) Toán (Chí) C.Nghệ(N.Lịnh) CD (X.Hồng) Toán (Hiếu) Anh (Hiền) Sinh (Thanh)  
  1 Toán (Chí) N.Văn (Giàu) N.Văn (Bích) Toán (Hiếu) Anh (Hiền) Nhạc (Hà) N.Văn (Vinh)  
  2 Toán (Chí) N.Văn (Giàu) N.Văn (Bích) Toán (Hiếu) C.Nghệ (Cam) N.Văn (Vinh) Lý (Huyền)  
4 3 Anh (Hoàng) Toán (Chí) Nhạc (Hà) C.Nghệ(Hương) Toán (Hiếu) Toán (Thảo) Anh (Hiền)  
  4 CD (Vinh) Anh (Hoàng) Toán (Hiếu) N.Văn (Giàu) Nhạc (Hà) Anh (Hiền) Toán (Thảo)  
  5 x x x x x x x  
  1                
  2                
5 3                
  4                
  5                
  1 Toán (Chí) C.Nghệ(N.Lịnh) Lý (N.Hồng) N.Văn (Giàu) Toán (Hiếu) MT (Huấn) N.Văn (Vinh)  
  2 MT (Vân) N.Văn (Giàu) C.Nghệ(N.Lịnh) Anh (Tâm) Toán (Hiếu) Toán (Thảo) N.Văn (Vinh)  
6 3 N.Văn (Giàu) Lý (N.Hồng) Toán (Hiếu) MT (Vân) Anh (Hiền) N.Văn (Vinh) MT (Huấn)  
  4 Anh (Hoàng) MT (Vân) Anh (Tâm) Toán (Hiếu) MT (Huấn) N.Văn (Vinh) Nhạc (Bình)  
  5 x x x x x x x  
  1 N.Văn (Giàu) Anh (Hoàng) N.Văn (Bích) Địa (Hải) N.Văn (Vinh) Anh (Hiền) Sử (Trà)  
  2 C.Nghệ (Tuyết) Toán (Chí) Anh (Tâm) N.Văn (Giàu) N.Văn (Vinh) C.Nghệ (Cam) Anh (Hiền)  
7 3 Sinh (Hoa) Toán (Chí) Địa (Trà) N.Văn (Giàu) Sinh (Đào) Sinh (Thanh) N.Văn (Vinh)  
  4 Nhạc (Hà) Sinh (Hoa) Sinh (Thảo) Sinh (Đào) CD (X.Hồng) N.Văn (Vinh) Địa (Hải)  
  5 CN (Đ.T.Hoa) CN (Trà) CN (N.Thảo) CN (X.Hồng) CN (Đào) CN (Hải) CN (Cam)  
Ghi chú: Tin: Sáng thứ 7: 6/6 (tiết 1,2); 6/7 (tiết 3,4)     Ngày 23 tháng 01 năm 2014  
Sáng thứ 4: Tự chọn: Tiết 1,2: 6/1,2,3,4,5.              P. HIỆU TRƯỞNG  
                   
                   
                   
     PHÒNG GD&ĐT HOÀ VANG            
     Trường THCS Trần Quốc Tuấn            THỜI    KHOÁ    BIỂU        
               Khối : 8                                          Năm học 2013 - 2014                       
Buổi chiều         Áp dụng từ ngày 07/02/2014   (HKII)  
Thứ Tiết 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6  8/7 Ghi chú
  1 CD (X.Hồng) Anh (Tâm) Sinh (Thanh) Hoá (Tuyết) Toán (Hoa) Sử (Minh) Anh (Hoàng)  
  2 Sinh (Thanh) Toán (Hoa) N.Văn (Ngân) Sử (Minh) CD (X.Hồng) Sinh (Cam) Hoá (Thảo)  
2 3 Hoá (Tuyết) N.Văn (Ngân) Toán (Thảo) N.Văn (Bích) Toán (Hoa) Nhạc (Hà) N.Văn (Vân)  
  4 Địa (Hải) MT (Vân) Hoá (Tuyết) Sinh (Thanh) N.Văn (Vân) Lý (Huyền) CD (Ngân)  
  5 CC (L.Tuyết) CC (Vân) CC (Thanh) CC (Ngân) CC (N.Vân) CC (Hà) CC (P.Huyền)  
  1 Toán (Hoa) Lý (N.Hồng) CD (X.Hồng) Anh (Hiền) Địa (Trà) N.Văn (Hạnh) Nhạc (Bình)  
  2 N.Văn (Hạnh) Toán (Hoa) Lý (N.Hồng) CD (X.Hồng) Nhạc (Bình) Địa (Trà) Sử (Minh)  
3 3 Toán (Hoa) Sinh (Thanh) Anh (Tâm) Nhạc (Bình) N.Văn (Vân) Toán (Chí) Địa (Trà)  
  4 Anh (Tâm) Toán (Hoa) Địa (Hải) Toán (Thảo) MT (Huấn) Sinh (Cam) N.Văn (Vân)  
  5 Lý (N.Hồng) Anh (Tâm) Toán (Thảo) Địa (Hải) Toán (Hoa) MT (Huấn) N.Văn (Vân)  
  1 N.Văn (Hạnh) Địa (Hải) N.Văn (Ngân) Toán (Thảo) Sử (Dũng) Hoá (Xuân) Lý (Huyền)  
  2 Sử (Dũng) N.Văn (Ngân) Toán (Thảo) Địa (Hải) Hoá (Xuân) N.Văn (Hạnh) Anh (Hoàng)  
4 3 Địa (Hải) C.Nghệ (Huyền) Sinh (Thanh) N.Văn (Bích) C.Nghệ (T.Hồng) N.Văn (Hạnh) Sinh (Cam)  
  4 Sinh (Thanh) Sử (Dũng) Địa (Hải) N.Văn (Bích) Sinh (Cam) C.Nghệ (T.Hồng) Toán (Chí)  
  5 C.Nghệ (Huyền) Sinh (Thanh) Sử (Dũng) C.Nghệ (T.Hồng) Anh (Hiền) Anh (Hoàng) Toán (Chí)  
  1       TC Lý (Thu) TCHoá(Tuyết) TC Lý (Huyền) TCHoá(Thảo) Học vào 
  2       TCHoá(Tuyết) TC Lý (Thu) TCHoá(Thảo) TC Lý (Huyền) buổi sáng
5 3                
  4                
  5                
  1 Anh (Tâm) Nhạc (Bình) N.Văn (Ngân) Toán (Thảo) Anh (Hiền) Địa (Trà) Hoá (Thảo)  
  2 Hoá (Tuyết) Toán (Hoa) N.Văn (Ngân) Lý (N.Hồng) Địa (Trà) Toán (Chí) MT (Huấn)  
6 3 Nhạc (Bình) N.Văn (Ngân) Anh (Tâm) Hoá (Tuyết) Toán (Hoa) Anh (Hoàng) Toán (Chí)  
  4 Toán (Hoa) N.Văn (Ngân) Toán (Thảo) Anh (Hiền) Lý (N.Hồng) Hoá (Xuân) Toán (Chí)  
  5 Toán (Hoa) Hoá (Tuyết) Nhạc (Bình) Toán (Thảo) Hoá (Xuân) Toán (Chí) Anh (Hoàng)  
  1 N.Văn (Hạnh) Anh (Tâm) Hoá (Tuyết) MT (Vân) N.Văn (Vân) Toán (Chí) Sinh (Cam)  
  2 N.Văn (Hạnh) Địa (Hải) MT (Vân) N.Văn (Bích) N.Văn (Vân) Anh (Hoàng) Địa (Trà)  
7 3 MT (Vân) CD (X.Hồng) Anh (Tâm) Anh (Hiền) Sinh (Cam) N.Văn (Hạnh) C.Nghệ (Huyền)  
  4 Anh (Tâm) Hoá (Tuyết) C.Nghệ (Huyền) Sinh (Thanh) Anh (Hiền) CD (Ngân) N.Văn (Vân)  
  5 CN (L.Tuyết) CN (Vân) CN (Thanh) CN (Ngân) CN (N.Vân) CN (Hà) CN (Huyền)  
Ghi chú: Tin: Sáng thứ 3: 8/1 (tiết 1,2); 8/2 (tiết 3,4): Thảo; Sáng thứ 4: 8/3 (tiết 1,2): Hiếu Ngày 23 tháng 01 năm 2014  
 Bồi dưỡng HSG  Toán (Thảo); Lý (N.Hồng); Anh (Hoàng), Văn (Vân) -Hoá (Xuân):           P. HIỆU TRƯỞNG  
 Tiết 3,4 sáng thứ 5              
Tiết 1,2 sáng thứ 7: Casio (Thạnh), Văn (Vân), Anh (Hoàng)          
                   

Tác giả bài viết: Tán Hoàng

Nguồn tin: Nội bộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Kế hoạch hoạt động

.

Mừng Đại hội Liên đội năm học 2016-2017
                                                                  Trường THCS Trần Quốc Tuấn
                                                                  Cẩm Toại Trung - Hòa Phong - Hòa Vang - TP Đà Nẵng
                                                                  ĐT: 05113 780 092
                                                                  Email: tqt@ued.vn; thcstranquoctuan.hv@gmail.com