17:10 ICT Chủ nhật, 07/06/2020

Liên kết Web

 ĐĂNG NHẬP VNEDU

Trang chủ » Kế hoạch chuyên môn » Kế hoạch

Thời Khóa Biểu

Thứ ba - 08/10/2013 09:20
Thời khóa biểu tháng 10 năm học 2013-2014
     Trường THCS Trần Quốc Tuấn            THỜI    KHOÁ    BIỂU        
               Khối : 7                                          Năm học 2013 - 2014                       
Buổi sáng         Áp dụng từ ngày 30/9/2013   (HKI) T7
Thứ Tiết 7/1 7/2 7/3 7/4 7/5 7/6 7/7  
  1 CC (N.Lịnh) CC (T.Hồng) CC (Huyền) CC (Gia) CC (P.Vân) CC (T. Hoa) CC (Á.Tuyết)  
  2 Lý (T.Hồng) Toán (Thuý) CD (Tường) Sinh (Gia) Sinh (T.Hoa) C.Nghệ(N.Lịnh) Anh (Hoa)  
2 3 Anh (Hoa) CD (Tường) Sử (Huyền) Địa (Thu) N.Văn (Tuyết) Nhạc (Bình) C.Nghệ(N.Lịnh)  
  4 N.Văn (Tường) Anh (Hoa) Nhạc (Bình) C.Nghệ(N.Lịnh) Anh (Vân) Sinh (T.Hoa) N.Văn (Tuyết)  
  5 CD (Tường) Toán (Thuý) Anh (Hoa) Anh (Vân) C.Nghệ(N.Lịnh) Anh (Hồng) N.Văn (Tuyết)  
  1 Anh (Hoa) Sinh (Đào) N.Văn (Hạnh) N.Văn (Tường) Sử (Dũng) Địa (Trà) Nhạc (Bình)  
  2 Sinh (Đào) Anh (Hoa) N.Văn (Hạnh) MT (Vân) Địa (Trà) Toán (Thạnh) Sử (Dũng)  
3 3 Toán (Thuý) N.Văn (Tường) Anh (Hoa) Sử (Dũng) Toán (Thạnh) MT (Vân) Sinh (Đào)  
  4 Toán (Thuý) N.Văn (Tường) Sinh (Đào) Toán (Quân) Toán (Thạnh) Sử (Dũng) Địa (Trà)  
  5 N.Văn (Tường) x Toán (Quân) x x x x  
  1 Nhạc (Hà) MT (Vân) Toán (Quân) N.Văn (Tường) N.Văn (Tuyết) Anh (Hồng) Lý (P.Lịnh)  
  2 MT (Vân) N.Văn (Tường) Toán (Quân) Lý (P.Lịnh) N.Văn (Tuyết) Toán (Thạnh) Toán (Lý)  
4 3 Địa (Hải) Toán (Thuý) MT (Vân) CD (Trang) Anh (Vân) Lý (P.Lịnh) Toán (Lý)  
  4 Toán (Thuý) Nhạc (Hà) Địa (Hải) Anh (Vân) MT (Vân) Toán (Thạnh) N.Văn (Tuyết)  
  5 x Địa (Hải) x Toán (Quân) Lý (P.Lịnh) N.Văn (Tuyết) MT (Vân)  
  1 x x TCVăn(Tường) TCLý(T.Hồng) TCSinh(Nhung) TC Anh (Hà) TC Lý (Lịnh)  
  2 x x TCLý(T.Hồng) TCVăn(Tường) TC Lý (Lịnh) TCSinh(Nhung) TC Anh (Hà)  
5 3 x x x x x x x  
  4 x x x x x x x  
  5 x x x x x x x  
  1 N.Văn (Tường) Sinh (Đào) Anh (Hoa) Nhạc (Bình) Toán (Thạnh) N.Văn (Tuyết) Toán (Lý)  
  2 N.Văn (Tường) Địa (Hải) Sử (Huyền) Toán (Quân) Nhạc (Bình) N.Văn (Tuyết) N.Văn (Trang)  
6 3 Địa (Hải) N.Văn (Tường) Sinh (Đào) Toán (Quân) CD (Trang) Địa (Trà) Anh (Hoa)  
  4 Sinh (Đào) Sử (Huyền) Toán (Quân) N.Văn (Tường) Toán (Thạnh) Anh (Hồng) Địa (Trà)  
  5 Sử (Huyền) Anh (Hoa) Địa (Hải) N.Văn (Tường) Địa (Trà) Toán (Thạnh) Sinh (Đào)  
  1 Anh (Hoa) Sử (Huyền) C.Nghệ(N.Lịnh) Sử (Dũng) N.Văn (Tuyết) CD (Trang) Toán (Lý)  
  2 Toán (Thuý) Lý (T.Hồng) N.Văn (Hạnh) Sinh (Gia) Sử (Dũng) N.Văn (Tuyết) Anh (Hoa)  
7 3 C.Nghệ(N.Lịnh) Toán (Thuý) N.Văn (Hạnh) Địa (Thu) Anh (Vân) Sinh (T.Hoa) Sử (Dũng)  
  4 Sử (Huyền) C.Nghệ(N.Lịnh) Lý (T.Hồng) Anh (Vân) Sinh (T.Hoa) Sử (Dũng) N.Văn (Tuyết)  
  5 CN (N.Lịnh) CN (T.Hồng) CN (Huyền) CN (Gia) CN (P.Vân) CN (T.Hoa) CN (Á.Tuyết)  
Ghi chú: Tin: Chiều thứ 2: 7/1 (tiết 2,3) - 7/2 (tiết 4,5) : Quân     Ngày 27 tháng 9 năm 2013  
       TC: Sáng thứ 5: 7/3,4,5,6,7 (tiết 1,2)                 P. HIỆU TRƯỞNG  
                   
                   
                   
     PHÒNG GD&ĐT HOÀ VANG            
     Trường THCS Trần Quốc Tuấn            THỜI    KHOÁ    BIỂU        
               Khối : 9                                          Năm học 2013 - 2014                       
Buổi sáng         Áp dụng từ ngày 30/9/2013   (HKI) T7
Thứ Tiết 9/1 9/2 9/3 9/4 9/5 9/6    
  1 CC (Ba) CC (B.Hoàng) CC (Nhung) CC (Thuý)  CC (Thu)  CC (H.Hoa)    
  2 Địa (Ba) N.Văn (Hoàng) N.Văn (Hoa) Anh (Vân) Địa (Thu) Sinh (Nhung)    
2 3 N.Văn (Trang) N.Văn (Hoàng) N.Văn (Hoa) Toán (Thuý) Sinh (Nhung) Hoá (Gia)    
  4 Lý (P.Lịnh) Anh (Hồng) Địa (Thu) N.Văn (Hoàng) N.Văn (Trang) N.Văn (Hoa)    
  5 Hoá (Gia) Lý (P.Lịnh) Sinh (Nhung) N.Văn (Hoàng) N.Văn (Trang) N.Văn (Hoa)    
  1 Toán (Quân) Hoá (Gia) Toán (Hoa) Toán (Thuý) Toán (Thạnh) Toán (Lý)    
  2 Toán (Quân) Toán (Lý) Toán (Hoa) Toán (Thuý) Hoá (Xuân) Nhạc (Bình)    
3 3 Lý (P.Lịnh) Toán (Lý) Lý (Thu) Sinh (Hoa) Nhạc (Bình) Hoá (Gia)    
  4 Sinh (Hoa) C.Nghệ (P.Lịnh) Nhạc (Bình) Hoá (Xuân) Anh (Hoa) Toán (Lý)    
  5 C.Nghệ (P.Lịnh) Sinh (Hoa) Hoá (Xuân) Nhạc (Bình) Lý (Thu) Anh (Hoa)    
  1 CD (X.Hồng) N.Văn (Hoàng) N.Văn (Hoa) Lý (Thanh) Toán (Thạnh) Sử (Minh)    
  2 Nhạc (Hà) N.Văn (Hoàng) Anh (Hồng) Sử (Minh) N.Văn (Trang) CD (Hoa)    
4 3 Anh (Hồng) CD (X.Hồng) C.Nghệ (Thanh) N.Văn (Hoàng) Sử (Minh) N.Văn (Hoa)    
  4 Toán (Quân) Lý (P.Lịnh) CD (X.Hồng) C.Nghệ (Thanh) N.Văn (Trang) Toán (Lý)    
  5 N.Văn (Trang) Nhạc (Hà) Sử (Minh) Anh (Vân) Toán (Thạnh) Lý (Thanh)    
  1 x x x x x x    
  2 x x x x x x    
5 3 x x x x x x    
  4 x x x x x x    
  5 x x x x x x    
  1 Toán (Quân) Anh (Hồng) Toán (Hoa) CD (Hoa) Lý (Thu) C.Nghệ (Thanh)    
  2 Anh (Hồng) Toán (Lý) Toán (Hoa) Lý (Thanh) Toán (Thạnh) N.Văn (Hoa)    
6 3 Sinh (Hoa) Sử (Huyền) Lý (Thu) Hoá (Xuân) CD (Hoa) Địa (Ba)    
  4 N.Văn (Trang) Sinh (Hoa) Hoá (Xuân) Địa (Ba) C.Nghệ (Thanh) Anh (Hoa)    
  5 N.Văn (Trang) Địa (Ba) Anh (Hồng) Sinh (Hoa) Hoá (Xuân) Lý (Thanh)    
  1 Hoá (Gia) N.Văn (Hoàng) Sinh (Nhung) Địa (Ba) Địa (Thu) N.Văn (Hoa)    
  2 N.Văn (Trang) Toán (Lý) N.Văn (Hoa) N.Văn (Hoàng) Sinh (Nhung) Địa (Ba)    
7 3 Sử (Huyền) Địa (Ba) N.Văn (Hoa) N.Văn (Hoàng) N.Văn (Trang) Toán (Lý)    
  4 Địa (Ba) Hoá (Gia) Địa (Thu) Toán (Thuý) Anh (Hoa) Sinh (Nhung)    
  5 CN (Ba) CN (B.Hoàng) CN (Nhung) CN (Thuý) CN (Thu) CN (H.Hoa)    
Ghi chú:            Ngày 27 tháng 9 năm 2013  
  Tin: Chiều thứ 3: 9/6 (tiết 2,3); 9/1 (tiết 4,5) - : Chiều thứ 6: 9/3 (tiết 2,3)- 9/5 (tiết 4,5)          P. HIỆU TRƯỞNG  
           Chiều thứ 7: 9/2 (tiết 2,3) - 9/4 (tiết 4,5)   (Tin 9: P. Thảo)        
Bồi dưỡng: Chiều thứ hai và tư: 8 môn (tiết 2,3); Chiều thứ ba: Toán casio (tiết 2,3,4)       
                   
     PHÒNG GD&ĐT HOÀ VANG            
     Trường THCS Trần Quốc Tuấn            THỜI    KHOÁ    BIỂU (Môn Thể dục)      
                                                                   Năm học 2013 - 2014                         
              Áp dụng từ ngày 19/8/2013   (HKI)  
Thứ Tiết HỌ VÀ TÊN NGƯỜI DẠY              
        Nguyễn Văn Quý   Nguyễn Thanh Nam Phan Thị Thu Ánh Nguyễn Thị Anh Thư
    Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
  1 x       x      
  2  8/7        6/1      
2 3  8/7        6/1      
  4 x       x      
  5 x       x      
  1  8/3      x    x  6/4  
  2  8/3      9/2    7/1  6/4  
3 3  8/4      9/2    7/1  6/5  
  4  8/4      9/4    7/2  6/5  
  5 x     9/4    7/2 x  
  1      8/5        6/6 x
  2      8/5        6/6  7/5
4 3      8/6        6/7  7/5
  4      8/6        6/7 x
  5     x       x x
  1                
  2                
5 3                
  4                
  5                
  1  8/1     x   x    
  2  8/1      9/1    7/3    
6 3  8/2      9/1    7/3    
  4  8/2      9/6    7/4    
  5 x      9/6    7/4    
  1   x      6/2      x
  2    9/3      6/2      7/6
7 3    9/3      6/3      7/6
  4   9/5      6/3      7/7
  5    9/5     x      7/7
Ghi chú: Tiết 2,3 sáng thứ 2: TD 8/7 (Bửu)      Ngày 15 tháng 8 năm 2013  
                       P. HIỆU TRƯỞNG  
                   
     PHÒNG GD&ĐT HOÀ VANG            
     Trường THCS Trần Quốc Tuấn            THỜI    KHOÁ    BIỂU        
               Khối : 6                                          Năm học 2013 - 2014                       
Buổi chiều         Áp dụng từ ngày 30/9/2013   (HKI) T7
Thứ Tiết 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6  6/7 Ghi chú
  1 Sinh (Hoa) Anh (Hoàng) Nhạc (Hà) Địa (Hải) Sử (Trà) CD (X.Hồng) C.Nghệ (Cam)  
  2 Địa (Trà) Sinh (Hoa) Anh (Tâm) Nhạc (Hà) C.Nghệ (Cam) Lý (Huyền) Toán (Thảo)  
2 3 TCSinh(Hoa) Nhạc (Hà) Sinh (Thảo) Anh (Tâm) Sinh (Đào) Địa (Hải) Sinh (Thanh)  
  4 Nhạc (Hà) TCSinh(Hoa) CD (X.Hồng) Sinh (Đào) Địa (Hải) Sử (Trà) Nhạc (Bình)  
  5 CC (Đ.T.Hoa) CC (Trà) CC (N.Thảo) CC (X.Hồng) CC (Đào) CC (Hải) CC (Cam)  
  1 Toán (Chí) Sử (Minh) N.Văn (Giàu) Toán (Hiếu) Anh (Hiền) Toán (Thảo) N.Văn (Vinh)  
  2 Sử (Minh) Toán (Chí) Anh (Tâm) N.Văn (Giàu) Toán (Hiếu) N.Văn (Vinh) MT (Vân)  
3 3 Anh (Hoàng) N.Văn (Giàu) Toán (Hiếu) C.Nghệ(N.Lịnh) N.Văn (Vinh) Anh (Hiền) CD (X.Hồng)  
  4 N.Văn (Giàu) C.Nghệ(N.Lịnh) Sử (Minh) CD (X.Hồng) N.Văn (Vinh) Toán (Thảo) Anh (Hiền)  
  5 N.Văn (Giàu) TCLý(N.Hồng) C.Nghệ(N.Lịnh) Sử (Minh) MT (Vân) N.Văn (Vinh) Sinh (Thanh)  
  1 TCLý(N.Hồng) N.Văn (Giàu) C.Nghệ(N.Lịnh) Toán (Hiếu) C.Nghệ (Cam) Anh (Hiền) Toán (Thảo)  
  2 C.Nghệ (Tuyết) N.Văn (Giàu) Toán (Hiếu) Anh (Tâm) Anh (Hiền) Tin (N.Hồng) Toán (Thảo)  
4 3 Anh (Hoàng) C.Nghệ(N.Lịnh) N.Văn (Giàu) TCLý(T.Hồng) Toán (Hiếu) Tin (N.Hồng) Lý (Huyền)  
  4 Toán (Chí) Anh (Hoàng) N.Văn (Giàu) C.Nghệ(N.Lịnh) Toán (Hiếu) Sinh (Thanh) Tin (N.Hồng)  
  5 N.Văn (Giàu) Toán (Chí) TCLý(T.Hồng) Toán (Hiếu) TCSinh(Hương) Toán (Thảo) Tin (N.Hồng)  
  1                
  2                
5 3                
  4                
  5                
  1 Anh (Hoàng) N.Văn (Giàu) Lý (N.Hồng) MT (Vân) Toán (Hiếu) C.Nghệ (Cam) N.Văn (Vinh)  
  2 Lý (N.Hồng) Anh (Hoàng) TCVăn(Giàu) Toán (Hiếu) TC Lý (Thu) Toán (Thảo) N.Văn (Vinh)  
6 3 N.Văn (Vinh) Lý (N.Hồng) MT (Vân) Lý (Thu) Anh (Hiền) Nhạc (Hà) C.Nghệ (Cam)  
  4 MT (Vân) Toán (Chí) Toán (Hiếu) N.Văn (Giàu) Lý (Thu) N.Văn (Vinh) Toán (Thảo)  
  5 Toán (Chí) MT (Vân) Toán (Hiếu) TCVăn(Giàu) Nhạc (Hà) N.Văn (Vinh) Anh (Hiền)  
  1 C.Nghệ (Tuyết) Toán (Chí) N.Văn (Giàu) Anh (Tâm) N.Văn (Vinh) MT (Vân) Sử (Trà)  
  2 Toán (Chí) Sinh (Hoa) Địa (Trà) N.Văn (Giàu) N.Văn (Vinh) Anh (Hiền) Địa (Hải)  
7 3 Sinh (Hoa) Địa (Trà) Anh (Tâm) N.Văn (Giàu) Sinh (Đào) Sinh (Thanh) N.Văn (Vinh)  
  4 N.Văn (Giàu) N.Văn (Vinh) Sinh (Thảo) Sinh (Đào) CD (X.Hồng) C.Nghệ (Cam) Anh (Hiền)  
  5 CN (Đ.T.Hoa) CN (Trà) CN (N.Thảo) CN (X.Hồng) CN (Đào) CN (Hải) CN (Cam)  
              Ngày 27 tháng 9 năm 2013  
                       P. HIỆU TRƯỞNG  
                   
                   
                   
     PHÒNG GD&ĐT HOÀ VANG            
     Trường THCS Trần Quốc Tuấn            THỜI    KHOÁ    BIỂU        
               Khối : 8                                          Năm học 2013 - 2014                       
Buổi chiều         Áp dụng từ ngày 30/9/2013   (HKI) T7
Thứ Tiết 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6  8/7 Ghi chú
  1 Sinh (Thanh) Anh (Tâm) Toán (Thảo) N.Văn (Ngân) Toán (Hoa) Lý (Huyền) Hoá (Thảo)  
  2 Địa (Hải) Toán (Hoa) Sinh (Thanh) N.Văn (Ngân) CD (X.Hồng) Sử (Minh) Anh (Hoàng)  
2 3 C.Nghệ (Huyền) Nhạc (Bình) Sử (Minh) Hoá (Tuyết) Toán (Hoa) Anh (Hoàng) N.Văn (Vân)  
  4 Hoá (Tuyết) Sinh (Thanh) N.Văn (Ngân) Sử (Minh) N.Văn (Vân) Sinh (Cam) Lý (Huyền)  
  5 CC (L.Tuyết) CC (Bình) CC (Thanh) CC (Ngân) CC (N.Vân) CC (Hà) CC (P.Huyền)  
  1 Anh (Tâm) Lý (N.Hồng) Địa (Ba) CD (X.Hồng) Toán (Hoa) C.Nghệ (T.Hồng) MT (Vân)  
  2 Lý (N.Hồng) Toán (Hoa) CD (X.Hồng) C.Nghệ (T.Hồng) Anh (Hiền) Địa (Ba) Anh (Hoàng)  
3 3 Toán (Hoa) MT (Vân) Lý (N.Hồng) Toán (Thảo) C.Nghệ (T.Hồng) Toán (Chí) Sử (Minh)  
  4 Sinh (Thanh) Toán (Hoa) Anh (Tâm) Lý (N.Hồng) MT (Vân) Toán (Chí) Địa (Ba)  
  5 Toán (Hoa) Anh (Tâm) Toán (Thảo) Anh (Hiền) Địa (Ba) Anh (Hoàng) Toán (Chí)  
  1 N.Văn (Hạnh) C.Nghệ (Huyền) Anh (Tâm) Hoá (Tuyết) Hoá (Xuân) C.Nghệ (T.Hồng) Toán (Chí)  
  2 N.Văn (Hạnh) Sử (Dũng) Sinh (Thanh) C.Nghệ (T.Hồng) Sinh (Cam) Hoá (Xuân) CD (Ngân)  
4 3 Anh (Tâm) Hoá (Tuyết) Toán (Thảo) N.Văn (Ngân) Anh (Hiền) N.Văn (Hạnh) Toán (Chí)  
  4 Sử (Dũng) N.Văn (Ngân) C.Nghệ (Huyền) Toán (Thảo) C.Nghệ (T.Hồng) N.Văn (Hạnh) Sinh (Cam)  
  5 C.Nghệ (Huyền) N.Văn (Ngân) Hoá (Tuyết) Sinh (Thanh) Sử (Dũng) Sinh (Cam) Anh (Hoàng)  
  1 Hoá (Tuyết) CD (X.Hồng) Toán (Thảo) Địa (Ba) Lý (N.Hồng) N.Văn (Hạnh) Hoá (Thảo) Học vào 
  2       TC Lý (Hoàng) TCHoá(Tuyết) TC Lý (Huyền) TCHoá(Thảo) buổi sáng
5 3       TCHoá(Tuyết) TC Lý (Hoàng) TCHoá(Thảo) TC Lý (Huyền)  
  4                
  5                
  1 Anh (Tâm) N.Văn (Ngân) Nhạc (Hà) Toán (Thảo) Anh (Hiền) Toán (Chí) Sử (Minh)  
  2 MT (Vân) Toán (Hoa) Anh (Tâm) Anh (Hiền) N.Văn (Vân) Toán (Chí) Sinh (Cam)  
6 3 Sử (Dũng) Anh (Tâm) N.Văn (Ngân) Sử (Minh) Toán (Hoa) Anh (Hoàng) Toán (Chí)  
  4 Toán (Hoa) Sử (Dũng) N.Văn (Ngân) Nhạc (Hà) Hoá (Xuân) Sử (Minh) N.Văn (Vân)  
  5 Toán (Hoa) N.Văn (Ngân) Sử (Minh) Toán (Thảo) Sử (Dũng) Hoá (Xuân) N.Văn (Vân)  
  1 N.Văn (Hạnh) Sinh (Thanh) N.Văn (Ngân) Anh (Hiền) N.Văn (Vân) Nhạc (Hà) Lý (Huyền)  
  2 N.Văn (Hạnh) C.Nghệ (Huyền) MT (Vân) Sinh (Thanh) N.Văn (Vân) CD (Ngân) Nhạc (Hà)  
7 3 CD (X.Hồng) Địa (Hải) Hoá (Tuyết) MT (Vân) Sinh (Cam) N.Văn (Hạnh) C.Nghệ (Huyền)  
  4 Nhạc (Bình) Hoá (Tuyết) C.Nghệ (Huyền) N.Văn (Ngân) Nhạc (Hà) MT (Vân) N.Văn (Vân)  
  5 CN (L.Tuyết) CN (Bình) CN (Thanh) CN (Ngân) CN (N.Vân) CN (Hà) CN (Huyền)  
Ghi chú: Tin: Sáng thứ 3: 8/1 (tiết 1,2); Sáng thứ 4: 8/3 (tiết 1,2); 8/2 (tiết 3,4); Ngày 27 tháng 9 năm 2013  
 Bồi dưỡng HSG  Toán (Thảo); Lý (N.Hồng); Anh (Hoàng): Tiết 2,3,4 sáng thứ 5          P. HIỆU TRƯỞNG  
 Bồi dưỡng HSG Văn (Vân) -Hoá (Xuân): tiết 1,2,3 sáng thứ 7.        

Tác giả bài viết: Tán Hoàng - Phó hiệu trưởng

Nguồn tin: BS

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Kế hoạch hoạt động

.

Mừng Đại hội Liên đội năm học 2016-2017
                                                                  Trường THCS Trần Quốc Tuấn
                                                                  Cẩm Toại Trung - Hòa Phong - Hòa Vang - TP Đà Nẵng
                                                                  ĐT: 05113 780 092
                                                                  Email: tqt@ued.vn; thcstranquoctuan.hv@gmail.com