00:18 EDT Thứ tư, 23/09/2020

Liên kết Web

 ĐĂNG NHẬP VNEDU

Trang chủ » Kế hoạch chuyên môn » Kế hoạch

Thời Khóa Biểu áp dụng từ 28.10.2013

Thứ hai - 04/11/2013 07:15
PHÒNG GD&ĐT HOÀ VANG Trường THCS Trần Quốc Tuấn THỜI KHOÁ BIỂU - Năm học 2013 - 2014 Áp dụng từ ngày 28/10/2013 (HKI)
     PHÒNG GD&ĐT HOÀ VANG            
     Trường THCS Trần Quốc Tuấn            THỜI    KHOÁ    BIỂU      
               Khối : 7                                          Năm học 2013 - 2014                       
Buổi sáng         Áp dụng từ ngày 28/10/2013   (HKI) T11
Thứ Tiết 7/1 7/2 7/3 7/4 7/5 7/6 7/7  
  1 CC (N.Lịnh) CC (T.Hồng) CC (Huyền) CC (Gia) CC (P.Vân) CC (T. Hoa) CC (Á.Tuyết)  
  2 Lý (T.Hồng) Toán (Thuý) CD (Tường) Sinh (Gia) Sinh (T.Hoa) C.Nghệ(N.Lịnh) Anh (Hoa)  
2 3 Anh (Hoa) N.Văn (Tường) Sử (Huyền) Địa (Thu) N.Văn (Tuyết) Sinh (T.Hoa) C.Nghệ(N.Lịnh)  
  4 N.Văn (Tường) Toán (Thuý) Anh (Hoa) C.Nghệ(N.Lịnh) Anh (Vân) Nhạc (Bình) N.Văn (Tuyết)  
  5 N.Văn (Tường) Anh (Hoa) Nhạc (Bình) Anh (Vân) C.Nghệ(N.Lịnh) Anh (Hồng) N.Văn (Tuyết)  
  1 Anh (Hoa) Sinh (Đào) N.Văn (Hạnh) N.Văn (Tường) Sử (Dũng) Địa (Trà) Nhạc (Bình)  
  2 Sinh (Đào) Anh (Hoa) N.Văn (Hạnh) MT (Vân) Địa (Trà) Toán (Thạnh) Sử (Dũng)  
3 3 Toán (Thuý) N.Văn (Tường) Anh (Hoa) Toán (Quân) MT (Vân) Sử (Dũng) Địa (Trà)  
  4 Toán (Thuý) N.Văn (Tường) Toán (Quân) Sử (Dũng) Toán (Thạnh) MT (Vân) Sinh (Đào)  
  5 CD (Tường) x Sinh (Đào) x x x x  
  1 Địa (Hải) MT (Huấn) Toán (Quân) N.Văn (Tường) Lý (P.Lịnh) N.Văn (Tuyết) Toán (Lý)  
  2 MT (Huấn) Địa (Hải) Toán (Quân) N.Văn (Tường) Nhạc (Bình) N.Văn (Tuyết) CD (Trang)  
4 3 Toán (Thuý) CD (Tường) MT (Huấn) Lý (P.Lịnh) Toán (Thạnh) Anh (Hồng) N.Văn (Tuyết)  
  4 N.Văn (Tường) Toán (Thuý) Địa (Hải) Toán (Quân) Anh (Vân) Toán (Thạnh) Lý (P.Lịnh)  
  5 x Toán (Thuý) x Anh (Vân) Toán (Thạnh) Lý (P.Lịnh) MT (Huấn)  
  1 x x TCVăn(Tường) TCLý(T.Hồng) TCSinh(Nhung) TC Anh (Hà) TC Lý (Lịnh)  
  2 x x TCLý(T.Hồng) TCVăn(Tường) TC Lý (Lịnh) TCSinh(Nhung) TC Anh (Hà)  
5 3 x x x x x x x  
  4 x x x x x x x  
  5 x x x x x x x  
  1 Địa (Hải) Sinh (Đào) Sử (Huyền) Nhạc (Hà) N.Văn (Tuyết) Toán (Thạnh) Địa (Trà)  
  2 Nhạc (Hà) Địa (Hải) Toán (Quân) CD (Trang) N.Văn (Tuyết) Địa (Trà) Sinh (Đào)  
6 3 Sử (Huyền) Nhạc (Hà) Địa (Hải) N.Văn (Tường) Địa (Trà) N.Văn (Tuyết) Anh (Hoa)  
  4 N.Văn (Tường) Sử (Huyền) Sinh (Đào) Toán (Quân) Toán (Thạnh) Anh (Hồng) Toán (Lý)  
  5 Sinh (Đào) N.Văn (Tường) Anh (Hoa) Toán (Quân) CD (Trang) Toán (Thạnh) Toán (Lý)  
  1 C.Nghệ(N.Lịnh) Sử (Huyền) N.Văn (Hạnh) Sử (Dũng) N.Văn (Tuyết) CD (Trang) Anh (Hoa)  
  2 Anh (Hoa) Lý (T.Hồng) N.Văn (Hạnh) Sinh (Gia) Sử (Dũng) N.Văn (Tuyết) Toán (Lý)  
7 3 Toán (Thuý) Anh (Hoa) C.Nghệ(N.Lịnh) Địa (Thu) Anh (Vân) Sinh (T.Hoa) Sử (Dũng)  
  4 Sử (Huyền) C.Nghệ(N.Lịnh) Lý (T.Hồng) Anh (Vân) Sinh (T.Hoa) Sử (Dũng) N.Văn (Tuyết)  
  5 CN (N.Lịnh) CN (T.Hồng) CN (Huyền) CN (Gia) CN (P.Vân) CN (T.Hoa) CN (Á.Tuyết)  
Ghi chú: Tin: Chiều thứ 2: 7/1 (tiết 2,3) - 7/2 (tiết 4,5) : Quân     Ngày 24 tháng 10 năm 2013  
       TC: Sáng thứ 5: 7/3,4,5,6,7 (tiết 1,2)                 P. HIỆU TRƯỞNG  
                   
                   
                   
     PHÒNG GD&ĐT HOÀ VANG            
     Trường THCS Trần Quốc Tuấn            THỜI    KHOÁ    BIỂU      
               Khối : 9                                          Năm học 2013 - 2014                       
Buổi sáng         Áp dụng từ ngày 28/10/2013   (HKI) T10
Thứ Tiết 9/1 9/2 9/3 9/4 9/5 9/6    
  1 CC (Ba) CC (B.Hoàng) CC (Nhung) CC (Thuý)  CC (Thu)  CC (H.Hoa)    
  2 Địa (Ba) N.Văn (Hoàng) N.Văn (Hoa) Anh (Vân) Địa (Thu) Sinh (Nhung)    
2 3 N.Văn (Trang) N.Văn (Hoàng) N.Văn (Hoa) Toán (Thuý) Sinh (Nhung) Hoá (Gia)    
  4 Lý (P.Lịnh) Anh (Hồng) Địa (Thu) N.Văn (Hoàng) N.Văn (Trang) N.Văn (Hoa)    
  5 Hoá (Gia) Lý (P.Lịnh) Sinh (Nhung) N.Văn (Hoàng) N.Văn (Trang) N.Văn (Hoa)    
  1 Toán (Quân) Hoá (Gia) Toán (Hoa) Toán (Thuý) Toán (Thạnh) Toán (Lý)    
  2 Toán (Quân) Toán (Lý) Toán (Hoa) Toán (Thuý) Hoá (Xuân) Nhạc (Bình)    
3 3 Lý (P.Lịnh) Toán (Lý) Lý (Thu) Sinh (Hoa) Toán (Thạnh) Hoá (Gia)    
  4 Sinh (Hoa) C.Nghệ (P.Lịnh) Nhạc (Bình) Hoá (Xuân) Anh (Hoa) Toán (Lý)    
  5 C.Nghệ (P.Lịnh) Sinh (Hoa) Hoá (Xuân) Nhạc (Bình) Lý (Thu) Anh (Hoa)    
  1 CD (X.Hồng) N.Văn (Hoàng) Anh (Hồng) Lý (Thanh) Toán (Thạnh) CD (Hoa)    
  2 Anh (Hồng) Lý (P.Lịnh) N.Văn (Hoa) C.Nghệ (Thanh) Sử (Minh) Toán (Lý)    
4 3 Nhạc (Bình) N.Văn (Hoàng) CD (X.Hồng) Sử (Minh) N.Văn (Trang) N.Văn (Hoa)    
  4 N.Văn (Trang) CD (X.Hồng) C.Nghệ (Thanh) N.Văn (Hoàng) Nhạc (Bình) Sử (Minh)    
  5 Toán (Quân) Nhạc (Bình) Sử (Minh) N.Văn (Hoàng) N.Văn (Trang) Lý (Thanh)    
  1 x x x x x x    
  2 x x x x x x    
5 3 x x x x x x    
  4 x x x x x x    
  5 x x x x x x    
  1 Toán (Quân) Anh (Hồng) Toán (Hoa) Địa (Ba) CD (Hoa) Lý (Thanh)    
  2 Anh (Hồng) Sinh (Hoa) Toán (Hoa) Lý (Thanh) Toán (Thạnh) N.Văn (Hoa)    
6 3 N.Văn (Trang) Toán (Lý) Hoá (Xuân) CD (Hoa) C.Nghệ (Thanh) Địa (Ba)    
  4 N.Văn (Trang) Địa (Ba) Lý (Thu) Sinh (Hoa) Hoá (Xuân) Anh (Hoa)    
  5 Sinh (Hoa) Sử (Huyền) Anh (Hồng) Hoá (Xuân) Lý (Thu) C.Nghệ (Thanh)    
  1 Hoá (Gia) Toán (Lý) Sinh (Nhung) Địa (Ba) Địa (Thu) N.Văn (Hoa)    
  2 N.Văn (Trang) N.Văn (Hoàng) N.Văn (Hoa) Anh (Vân) Sinh (Nhung) Địa (Ba)    
7 3 Sử (Huyền) Địa (Ba) N.Văn (Hoa) N.Văn (Hoàng) N.Văn (Trang) Toán (Lý)    
  4 Địa (Ba) Hoá (Gia) Địa (Thu) Toán (Thuý) Anh (Hoa) Sinh (Nhung)    
  5 CN (Ba) CN (B.Hoàng) CN (Nhung) CN (Thuý) CN (Thu) CN (H.Hoa)    
Ghi chú:            Ngày 24 tháng 10 năm 2013  
  Tin: Chiều thứ 3: 9/6 (tiết 2,3): Thảo; 9/1 (tiết 4,5): Hiếu               P. HIỆU TRƯỞNG  
   Chiều thứ 6: 9/3 (tiết 2,3)- 9/5 (tiết 4,5);Chiều thứ 7: 9/2 (tiết 2,3)-9/4 (tiết 4,5) (P. Thảo)      
Bồi dưỡng: Chiều thứ hai và tư: 8 môn (tiết 2,3); Chiều thứ ba và sáu: Toán casio (tiết 2,3)       
    Thứ năm: Tin (tiết 1,2)            
     PHÒNG GD&ĐT HOÀ VANG            
     Trường THCS Trần Quốc Tuấn            THỜI    KHOÁ    BIỂU (Môn Thể dục)  
                                                                   Năm học 2013 - 2014                         
              Áp dụng từ ngày 19/8/2013   (HKI)  
Thứ Tiết HỌ VÀ TÊN NGƯỜI DẠY              
        Nguyễn Văn Quý   Nguyễn Thanh Nam Phan Thị Thu Ánh Nguyễn Thị Anh Thư
    Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
  1 x       x      
  2  8/7        6/1      
2 3  8/7        6/1      
  4 x       x      
  5 x       x      
  1  8/3      x    x  6/4  
  2  8/3      9/2    7/1  6/4  
3 3  8/4      9/2    7/1  6/5  
  4  8/4      9/4    7/2  6/5  
  5 x     9/4    7/2 x  
  1      8/5        6/6 x
  2      8/5        6/6  7/5
4 3      8/6        6/7  7/5
  4      8/6        6/7 x
  5     x       x x
  1                
  2                
5 3                
  4                
  5                
  1  8/1     x   x    
  2  8/1      9/1    7/3    
6 3  8/2      9/1    7/3    
  4  8/2      9/6    7/4    
  5 x      9/6    7/4    
  1   x      6/2      x
  2    9/3      6/2      7/6
7 3    9/3      6/3      7/6
  4   9/5      6/3      7/7
  5    9/5     x      7/7
Ghi chú: Tiết 2,3 sáng thứ 2: TD 8/7 (Bửu)        Ngày 15 tháng 8 năm 2013  
                       P. HIỆU TRƯỞNG  
                   
     PHÒNG GD&ĐT HOÀ VANG            
     Trường THCS Trần Quốc Tuấn            THỜI    KHOÁ    BIỂU      
               Khối : 6                                          Năm học 2013 - 2014                       
Buổi chiều         Áp dụng từ ngày 28/10/2013   (HKI) T10
Thứ Tiết 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6  6/7 Ghi chú
  1 Sinh (Hoa) Nhạc (Hà) CD (X.Hồng) Địa (Hải) Sử (Trà) Lý (Huyền) Sinh (Thanh)  
  2 C.Nghệ (Tuyết) Sinh (Hoa) Anh (Tâm) Nhạc (Hà) Địa (Hải) Địa (Trà) Toán (Thảo)  
2 3 TCSinh(Hoa) Anh (Hoàng) Sinh (Thảo) Anh (Tâm) Sinh (Đào) Địa (Hải) C.Nghệ (Cam)  
  4 Địa (Trà) TCSinh(Hoa) MT (Vân) Sinh (Đào) C.Nghệ (Cam) CD (X.Hồng) Toán (Thảo)  
  5 CC (Đ.T.Hoa) CC (Trà) CC (N.Thảo) CC (X.Hồng) CC (Đào) CC (Hải) CC (Cam)  
  1 Toán (Chí) N.Văn (Giàu) Toán (Hiếu) MT (Huấn) Anh (Hiền) Toán (Thảo) N.Văn (Vinh)  
  2 Sử (Minh) Toán (Chí) Anh (Tâm) N.Văn (Giàu) Toán (Hiếu) N.Văn (Vinh) MT (Huấn)  
3 3 Anh (Hoàng) Sử (Minh) N.Văn (Giàu) C.Nghệ(N.Lịnh) N.Văn (Vinh) Anh (Hiền) CD (X.Hồng)  
  4 N.Văn (Giàu) C.Nghệ(N.Lịnh) Sử (Minh) CD (X.Hồng) N.Văn (Vinh) Toán (Thảo) Anh (Hiền)  
  5 N.Văn (Giàu) TCLý(N.Hồng) C.Nghệ(N.Lịnh) Sử (Minh) MT (Huấn) N.Văn (Vinh) Sinh (Thanh)  
  1 Toán (Chí) N.Văn (Giàu) TCLý(T.Hồng) Toán (Hiếu) Anh (Hiền) Nhạc (Hà) Tin (N.Hồng)  
  2 C.Nghệ (Tuyết) N.Văn (Giàu) Toán (Hiếu) Anh (Tâm) Nhạc (Hà) Tin (N.Hồng) Lý (Huyền)  
4 3 Anh (Hoàng) C.Nghệ(N.Lịnh) N.Văn (Giàu) TCLý(T.Hồng) Toán (Hiếu) Tin (N.Hồng) Toán (Thảo)  
  4 TCLý(N.Hồng) Anh (Hoàng) Nhạc (Hà) C.Nghệ(N.Lịnh) Toán (Hiếu) Sinh (Thanh) Toán (Thảo)  
  5 N.Văn (Giàu) Toán (Chí) C.Nghệ(N.Lịnh) Toán (Hiếu) C.Nghệ (Cam) Toán (Thảo) Tin (N.Hồng)  
  1                
  2                
5 3                
  4                
  5                
  1 MT (Vân) N.Văn (Giàu) Lý (N.Hồng) Toán (Hiếu) TCSinh(Hương) C.Nghệ (Cam) N.Văn (Vinh)  
  2 Toán (Chí) MT (Vân) N.Văn (Giàu) Lý (Thu) Toán (Hiếu) Anh (Hiền) N.Văn (Vinh)  
6 3 N.Văn (Vinh) Lý (N.Hồng) TCVăn(Giàu) Toán (Hiếu) Anh (Hiền) Toán (Thảo) C.Nghệ (Cam)  
  4 Anh (Hoàng) Toán (Chí) Toán (Hiếu) N.Văn (Giàu) Lý (Thu) N.Văn (Vinh) Nhạc (Bình)  
  5 Lý (N.Hồng) Anh (Hoàng) Toán (Hiếu) TCVăn(Giàu) TC Lý (Thu) N.Văn (Vinh) Anh (Hiền)  
  1 Nhạc (Hà) Toán (Chí) Địa (Trà) N.Văn (Giàu) N.Văn (Vinh) MT (Huấn) Anh (Hiền)  
  2 Toán (Chí) Sinh (Hoa) Anh (Tâm) N.Văn (Giàu) N.Văn (Vinh) C.Nghệ (Cam) Sử (Trà)  
7 3 Sinh (Hoa) Địa (Trà) N.Văn (Giàu) Anh (Tâm) Sinh (Đào) Sinh (Thanh) N.Văn (Vinh)  
  4 N.Văn (Giàu) N.Văn (Vinh) Sinh (Thảo) Sinh (Đào) CD (X.Hồng) Anh (Hiền) Địa (Hải)  
  5 CN (Đ.T.Hoa) CN (Trà) CN (N.Thảo) CN (X.Hồng) CN (Đào) CN (Hải) CN (Cam)  
              Ngày 24 tháng 10 năm 2013  
                       P. HIỆU TRƯỞNG  
                   
                   
                   
     PHÒNG GD&ĐT HOÀ VANG            
     Trường THCS Trần Quốc Tuấn            THỜI    KHOÁ    BIỂU      
               Khối : 8                                          Năm học 2013 - 2014                       
Buổi chiều         Áp dụng từ ngày 28/10/2013   (HKI) T10
Thứ Tiết 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6  8/7 Ghi chú
  1 Hoá (Tuyết) Anh (Tâm) Toán (Thảo) N.Văn (Ngân) Toán (Hoa) Sử (Minh) Anh (Hoàng)  
  2 C.Nghệ (Huyền) Toán (Hoa) Sinh (Thanh) N.Văn (Ngân) CD (X.Hồng) Anh (Hoàng) Hoá (Thảo)  
2 3 Sinh (Thanh) MT (Vân) Sử (Minh) Hoá (Tuyết) Toán (Hoa) Lý (Huyền) N.Văn (Vân)  
  4 Địa (Hải) Sinh (Thanh) N.Văn (Ngân) Sử (Minh) N.Văn (Vân) Nhạc (Hà) C.Nghệ (Huyền)  
  5 CC (L.Tuyết) CC (Vân) CC (Thanh) CC (Ngân) CC (N.Vân) CC (Hà) CC (P.Huyền)  
  1 Anh (Tâm) Lý (N.Hồng) Địa (Ba) Sinh (Thanh) Toán (Hoa) C.Nghệ (T.Hồng) Sử (Minh)  
  2 Sinh (Thanh) Toán (Hoa) Toán (Thảo) CD (X.Hồng) Anh (Hiền) Địa (Ba) Anh (Hoàng)  
3 3 Toán (Hoa) Sinh (Thanh) Lý (N.Hồng) Toán (Thảo) C.Nghệ (T.Hồng) Toán (Chí) MT (Huấn)  
  4 Lý (N.Hồng) Toán (Hoa) Anh (Tâm) C.Nghệ (T.Hồng) MT (Huấn) Toán (Chí) Địa (Ba)  
  5 Toán (Hoa) Anh (Tâm) CD (X.Hồng) Anh (Hiền) Địa (Ba) Anh (Hoàng) Toán (Chí)  
  1 N.Văn (Hạnh) C.Nghệ (Huyền) Anh (Tâm) Toán (Thảo) Hoá (Xuân) Sinh (Cam) CD (Ngân)  
  2 N.Văn (Hạnh) Sử (Dũng) Toán (Thảo) C.Nghệ (T.Hồng) Sinh (Cam) Hoá (Xuân) Toán (Chí)  
4 3 Anh (Tâm) Hoá (Tuyết) Sinh (Thanh) N.Văn (Ngân) Anh (Hiền) N.Văn (Hạnh) Sinh (Cam)  
  4 Sử (Dũng) N.Văn (Ngân) C.Nghệ (Huyền) Hoá (Tuyết) C.Nghệ (T.Hồng) N.Văn (Hạnh) Toán (Chí)  
  5 C.Nghệ (Huyền) N.Văn (Ngân) Hoá (Tuyết) Nhạc (Hà) Sử (Dũng) C.Nghệ (T.Hồng) Anh (Hoàng)  
  1 Hoá (Tuyết) CD (X.Hồng) Toán (Thảo) Địa (Ba) Lý (N.Hồng) N.Văn (Hạnh) Hoá (Thảo) Học vào 
  2       TC Lý (Hoàng) TCHoá(Tuyết) TC Lý (Huyền) TCHoá(Thảo) buổi sáng
5 3       TCHoá(Tuyết) TC Lý (Hoàng) TCHoá(Thảo) TC Lý (Huyền)  
  4                
  5                
  1 Anh (Tâm) N.Văn (Ngân) Sử (Minh) Anh (Hiền) Sử (Dũng) Toán (Chí) N.Văn (Vân)  
  2 Sử (Dũng) Nhạc (Bình) Anh (Tâm) Toán (Thảo) Toán (Hoa) Sử (Minh) N.Văn (Vân)  
6 3 Nhạc (Bình) Toán (Hoa) N.Văn (Ngân) Sử (Minh) N.Văn (Vân) Anh (Hoàng) Toán (Chí)  
  4 Toán (Hoa) Sử (Dũng) N.Văn (Ngân) Lý (N.Hồng) Anh (Hiền) Hoá (Xuân) Sinh (Cam)  
  5 Toán (Hoa) N.Văn (Ngân) Nhạc (Bình) Toán (Thảo) Hoá (Xuân) Toán (Chí) Sử (Minh)  
  1 N.Văn (Hạnh) Anh (Tâm) MT (Vân) N.Văn (Ngân) N.Văn (Vân) Sinh (Cam) Lý (Huyền)  
  2 N.Văn (Hạnh) C.Nghệ (Huyền) N.Văn (Ngân) Anh (Hiền) N.Văn (Vân) MT (Huấn) Nhạc (Hà)  
7 3 CD (X.Hồng) Địa (Hải) Hoá (Tuyết) MT (Vân) Sinh (Cam) N.Văn (Hạnh) C.Nghệ (Huyền)  
  4 MT (Vân) Hoá (Tuyết) C.Nghệ (Huyền) Sinh (Thanh) Nhạc (Hà) CD (Ngân) N.Văn (Vân)  
  5 CN (L.Tuyết) CN (Vân) CN (Thanh) CN (Ngân) CN (N.Vân) CN (Hà) CN (Huyền)  
Ghi chú: Tin: Sáng thứ 3: 8/1 (tiết 1,2); Sáng thứ 4: 8/3 (tiết 1,2); 8/2 (tiết 3,4): Thảo Ngày 24 tháng 10 năm 2013  
 Bồi dưỡng HSG  Toán (Thảo); Lý (N.Hồng); Anh (Hoàng): Tiết 2,3,4 sáng thứ 5          P. HIỆU TRƯỞNG  
 Bồi dưỡng HSG Văn (Vân) -Hoá (Xuân): tiết 1,2,3 sáng thứ 7.        
                   

Tác giả bài viết: Tán Hoàng - Phó hiệu trưởng

Nguồn tin: TQT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Kế hoạch hoạt động

.

Mừng Đại hội Liên đội năm học 2016-2017
                                                                  Trường THCS Trần Quốc Tuấn
                                                                  Cẩm Toại Trung - Hòa Phong - Hòa Vang - TP Đà Nẵng
                                                                  ĐT: 05113 780 092
                                                                  Email: tqt@ued.vn; thcstranquoctuan.hv@gmail.com