14:06 EDT Thứ sáu, 18/09/2020

Liên kết Web

 ĐĂNG NHẬP VNEDU

Trang chủ » Kế hoạch NGLL » Các cuộc thi

KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn”- Năm học: 2013- 2014

Thứ bảy - 05/10/2013 09:13
(Minh họa)

(Minh họa)

Thực hiện Công văn số 384/PGDĐT- THCS ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hòa Vang, về việc tổ chức cuộc thi “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn” .
Nay Ban Hoạt động GDNGLL Trường THCS Trần Quốc Tuấn, tổ chức thực hiện kế hoạch trên như sau:
I. Mục đích:
- Khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức của các môn học khác nhau để giải quyết các tình huống thực tiễn; tăng cường khả năng vận dụng tổng hợp, tự học, tự nghiên cứu của học sinh.
- Thúc đẩy việc gắn kiến thức lý thuyết và thực hành trong nhà trường với thực tiễn cuộc sống; đẩy mạnh việc thực hiện theo phương châm “Học đi đôi với hành”.
- Góp phần đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập; thúc đẩy sự tham gia của gia đình, cộng đồng vào công tác giáo dục.
- Phát động trong toàn thể CB-GV-NV và học sinh toàn trường biết được mục đích và ý nghĩa của việc tổ chức cuộc thi  “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn” (sau đây gọi tắt là Cuộc thi).
II. Đối tượng dự thi: Học sinh lớp 6,7,8 và 9.
III. Sản phẩm dự thi:
Sản phẩm dự thi là một bài viết (chưa đăng báo hay in sách) của 01 học sinh hoặc nhóm không quá 03 học sinh, dài không qua 3000 từ. Cấu trúc của bài viết dự thi được mô tả ở phụ lục đính kèm. Chú ý: Bài viết phải được đánh máy vi tính trên khổ giấy A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14.
IV. Tổ chức thực hiện:
1. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Ban tổ chức cuộc thi (kèm theo Quyết định)
2. Ban Hoạt động GDNGLL phân công cho Ông Dương Tấn Bửu- Phó Hiệu trưởng, xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ để tổ chức Cuộc thi  theo đúng với chỉ đạo của cấp trên. Cần phối hợp tốt với các tổ chức trong nhà trường như: Công đoàn, Đoàn TNCS HCM, Đội TNTP HCM, Hội Cha mẹ học sinh…
3. Đối tượng tham gia: Mỗi lớp là 01 đơn vị dự thi. GVCN cần nhắc nhở, đôn đốc học sinh lớp mình tham gia đạt hiệu quả và đúng quy định. Mỗi lớp chấm chọn ít nhất 01 sản phẩm để tham gia Cuộc thi cấp trường (lớp nào không có sản phẩm dự thi thì sẽ trừ điểm thi đua).
 Lưu ý: Sản phẩm đã tham gia dự thi năm học 2012- 2013 thì không gửi dự thi năm học 2013- 2014.
4. Thời gian thực hiện: Từ thứ hai, ngày 07/10/2013 các lớp triển khai thực hiện và chậm nhất đến hết thứ ba-  ngày 07/01/2014 nộp về Ban tổ chức để chấm chọn.
Lưu ý: mỗi sản phẩm gửi 01 bản cứng (Cô Vũ Thị Hà nhận) và 01 bản mềm gửi về địa chỉ Email: thcstranquoctuan.hv@gmail.com.
          5. Cơ cấu giải thưởng: BTC chấm chọn: 04 giải Nhất; 04 giải Nhì, 04 giải Ba, 04 giải KK.
          6. Thời gian chấm chọn và trao giải thưởng cấp trường:
        * Ngày 09/01/2014:
          - 7g 30: Họp Ban giám khảo Cuộc thi
          - 8g 00: Bắt đầu chấm chọn sản phẩm
          * Ngày 20/01/2014: Phát thưởng các sản phẩm đạt giải.
          7. Ngày 22/01/2014: Gửi các sản phẩm đạt giải cấp trường về PGD thi cấp huyện (cô Vũ Thị Hà- TPT Đội tổng hợp gửi về PGD). Các bài dự thi đạt giải cấp trường sẽ được đăng trên Website của nhà trường: thcstranquoctuan-hoavang.edu.vn.
        8. Phân công nhiệm vụ:
          - TPT Đội, thông qua các buổi chào cờ và họp Chi đội trưởng nhằm quán triệt mục đích của Cuộc thi nầy. Đôn đốc, kiểm tra sự tham gia của các lớp, thu nhận các sản phẩm dự thi của các lớp và nộp sản phẩm đạt giải cấp trường tham gia cấp huyện đúng thời gian quy định. Tham mưu với BGH nhà trường về kinh phí tổ chức Cuộc thi và các phát sinh (nếu có) khi triển khai Cuộc thi.
          - Ban giám khảo, chấm chọn các sản phẩm đúng theo thang điểm, đúng thời gian quy định nhằm đảm bảo tính  khách quan của Cuộc thi.
          - GVCN 27 lớp triển khai sâu rộng trong học sinh; hướng dẫn, động viên, đôn đốc các em tham gia nhiệt tình. Cần kết hợp với giáo viên bộ môn Ngữ văn đang dạy tại lớp mình để đảm bảo chất lượng các sản phẩm.
          9. Tiêu chí chấm thi:
          - Tình huống đặt ra mang tính thực tiễn; gần gũi, thiết thực; có thể giải quyết bằng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của học sinh dự thi.
          - Bài viết xác định rõ vấn đề, mục tiêu cần giải quyết; nêu bật được ý nghĩa và tác dụng của việc giải quyết tình huống.
          - Bài viết thể hiện được tư duy chặt chẽ, giàu sức thuyết phục, sự khéo léo trong việc nêu lên phương hướng vận dụng, kết hợp những kiến thức, kĩ năng của các môn học khác nhau để giải quyết tình huống.
 
Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn” năm học 2013- 2014 của Trường THCS Trần Quốc Tuấn. Đề nghị các bộ phận liên quan nghiêm túc  thực hiện./.
 
Nơi nhận:   KT. HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT Hòa Vang (để báo cáo);
- BTC cuộc thi;
- GVCN 27 lớp;
- Niêm yết phòng giáo viên, bản tin;
- Lưu: HS NGLL.
  PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
    Dương Tấn Bửu
 

Tác giả bài viết: Dương Tấn Bửu

Nguồn tin: BS

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Kế hoạch hoạt động

.

Mừng Đại hội Liên đội năm học 2016-2017
                                                                  Trường THCS Trần Quốc Tuấn
                                                                  Cẩm Toại Trung - Hòa Phong - Hòa Vang - TP Đà Nẵng
                                                                  ĐT: 05113 780 092
                                                                  Email: tqt@ued.vn; thcstranquoctuan.hv@gmail.com