02:33 EDT Thứ sáu, 18/09/2020

Liên kết Web

 ĐĂNG NHẬP VNEDU

Trang chủ » Kế hoạch NGLL » Các cuộc thi

KẾ HOẠCH Tổ chức triển khai tham gia cuộc thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học” cấp huyện- Năm học: 2013- 2014

Thứ bảy - 05/10/2013 09:17
(Minh họa)

(Minh họa)

Thực hiện Công văn số 384/PGDĐT- THCS ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hòa Vang, về việc tổ chức cuộc thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học” cấp huyện - năm học: 2013- 2014
Nay Ban chỉ đạo cuộc thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học” Trường THCS Trần Quốc Tuấn, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch trên như sau:
I. Mục đích:
- Khuyến khích giáo viên sáng tạo, thực hiện dạy học theo chủ đề, chủ điểm có nội dung liên quan đến nhiều môn học và gắn liền với thực tiễn.
- Góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập; tăng cường hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học.
- Tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các giáo viên trung học trên địa bàn huyện và các cấp.
- Phát động trong toàn thể CB-GV-NV, học sinh và phụ huynh toàn trường biết được mục đích và ý nghĩa của việc tổ chức cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học” (sau đây gọi tắt là Cuộc thi), trong Website nhà trường.
II. Đối tượng dự thi: Giáo viên trong nhà trường đều có quyền tham gia (có thể tham gia với tư cách cá nhân hoặc nhóm giáo viên nhưng không quá 03 người).
III. Sản phẩm dự thi:
Sản phẩm dự thi là hồ sơ dạy học đã được thực hiện với học sinh, bao gồm: giáo án, bài giảng; thiết bị dạy học, tư liệu dạy học (băng hình, hình ảnh, âm thanh, bản ghi chép, báo chí, sách vở…) đã sử dụng; về những hoạt động dạy học mà giáo viên đã thực hiện trong thực tế; sản phẩm, kết quả học tập của học sinh… tham gia học bài học này.
IV. Hồ sơ dự thi:
Hồ sơ dự thi bao gồm:
- Phiếu thông tin về giáo viên (hoặc nhóm không quá 03 giáo viên) dự thi (Phụ lục II).
- Phiếu mô tả hồ sơ dạy học (phụ lục III).
- Hồ sơ dạy học (giáo án, tư liệu dạy học, video hoạt động dạy học và sản phẩm, kết quả học sinh…)
V. Tổ chức thực hiện:
1. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Ban tổ chức cuộc thi (kèm theo Quyết định)
2. Ban Chỉ đạo Cuộc thi, xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ để tổ chức Cuộc thi  theo đúng với chỉ đạo của cấp trên. Cần phối hợp tốt với các tổ chức trong nhà trường như: Công đoàn, Đoàn TNCS HCM, Đội TNTP HCM, Hội Cha mẹ học sinh…
3. Mỗi giáo viên có thể gửi một hay nhiều bài dự thi. Tổ trưởng chuyên môn cần nhắc nhở, đôn đốc tổ mình tham gia đạt hiệu quả và đúng quy định. Mỗi tổ chuyên môn chấm chọn ít nhất 02 sản phẩm (Tổ nào không có sản phẩm thì Hội đồng thi đua nhà trường xem xét thi đua của tổ đó).
 Lưu ý: Kế hoạch triển khai tham gia Cuộc thi, các Sản phẩm dự thi sẽ được BCĐ đăng tải trên Website của nhà trường: thcstranquoctuan-hoavang.edu.vn.
4. Thời gian thực hiện: Từ thứ hai, ngày 07/10/2013 các Tổ chuyên môn nhận và triển khai thực hiện kế hoạch và chậm nhất đến hết thứ sáu-  ngày 13/02/2014 nộp về Ban chỉ đạo cấp trường để chọn. Các sản phẩm nộp về Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Cuộc thi đúng thời gian nêu trên. (Tổ nào trễ BCĐ sẽ không chịu trách nhiệm).
          5. Thời gian chọn sản phẩm:
        * Ngày 15/02/2014:
          - 7g 30: Họp Ban chỉ đạo Cuộc thi
          - 8g 00: Bắt đầu  chọn sản phẩm
-  Ngày 17/02/2014: Gửi các sản phẩm có chất lượng về PGD để dự thi cấp huyện. Sản phẩm của các giáo viên sẽ được đăng trên Website của nhà trường: thcstranquoctuan-hoavang.edu.vn.
        6. Phân công nhiệm vụ:
          - Ban chỉ đạo Cuộc thi thông qua các buổi họp Hội đồng sư phạm nhằm quán triệt mục đích của Cuộc thi nầy. Đôn đốc, kiểm tra sự tham gia của các giáo viên, thu nhận các sản phẩm của tổ chuyên môn và nộp sản phẩm đạt giải cấp trường tham gia cấp huyện đúng thời gian quy định. Tham mưu hỗ kinh phí cho các sản phẩm của giáo viên (nếu có).
          - Ban chỉ đạo, chọn các sản phẩm  có chất lượng để tham gia cấp huyện.
          - Các thầy (cô) tổ trưởng chuyên môn  triển khai sâu rộng trong giáo viên; hướng dẫn, động viên, đôn đốc thầy cô  tham gia nhiệt tình và đạt hiệu quả.
          7. Tiêu chí chấm sản phẩm dự thi (cấp trên):
          - Mục tiêu dạy học: Mục tiêu của bài học được xác định rõ ràng, gắn liền với yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ của chương trình giáo dục phổ thông.
          - Thể hiện rõ tính liên môn thông qua mục tiêu và nội dung dạy học về kiến thức, kĩ năng của các môn học khác nhau mà học sinh đạt được qua bài học.
          - Bảo đảm tính thực tiễn và tính khả thi: Nội dung, hình thức, bối cảnh xây dựng bài học gắn liền với thực tiễn cuộc sống, thực tiễn dạy học, phù hợp với điều kiện Việt Nam.
          - Cách tổ chức dạy học: Các hoạt động dạy học được thiết kế  hướng tới người học, động viên người học huy động được nhiều lĩnh vực kiến thức và kĩ năng khác nhau; thúc đẩy sự tìm tòi, khám phá, tự học của học sinh.
          - Phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá: Vận dụng phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá hướng tới người học tích cực, hình thành và phát triển năng lực của học sinh như: năng lực vận dụng tổng hợp, năng lực hợp tác, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề…
          - Sử dụng thiết bị dạy học: Thiết bị dạy học được sử dụng một cách hợp lý, sáng tạo để hỗ trợ các hoạt động dạy, học và nâng cao hiệu quả giảng dạy.
          - Kết quả dạy học: Các kiến thức, kĩ năng, thái độ theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông và năng lực vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh.
          8. Giải thưởng và phần thưởng của Cuộc thi:
          Các giải dành cho giáo viên tham dự cuộc thi gồm có: Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích; giáo viên đạt giải trong cuộc thi được nhận giấy chứng nhận của Bộ GD&ĐT và phần thưởng của Ban tổ chức.
          Các giải cấp huyện được Phòng GD&ĐT cấp giấy chứng nhận, nhà trường trích kinh phí trong ngân sách hoặc nguồn học phí để khen thưởng cho giáo viên.
 
Trên đây là kế hoạch triển khai tham gia cuộc thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học” cấp huyện, năm học 2013- 2014 của Trường THCS Trần Quốc Tuấn. Đề nghị các bộ phận liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.
 
 
Nơi nhận:   KT. HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT Hòa Vang (để báo cáo);
- BTC cuộc thi;
- TTCM;
- Niêm yết phòng giáo viên, bản tin, website;
- Lưu: HS NGLL.
  PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
    Dương Tấn Bửu
 

Tác giả bài viết: Dương Tấn Bửu

Nguồn tin: BS

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Kế hoạch hoạt động

.

Mừng Đại hội Liên đội năm học 2016-2017
                                                                  Trường THCS Trần Quốc Tuấn
                                                                  Cẩm Toại Trung - Hòa Phong - Hòa Vang - TP Đà Nẵng
                                                                  ĐT: 05113 780 092
                                                                  Email: tqt@ued.vn; thcstranquoctuan.hv@gmail.com