03:23 EDT Thứ bảy, 11/07/2020

Liên kết Web

 ĐĂNG NHẬP VNEDU

Trang chủ » Kể hoạch Công đoàn

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NỮ CÔNG NĂM HỌC 2013- 2014

(Minh họa)

Thực hiện Nghị quyết BCH CĐGD Huyện Hoà Vang lần thứ 8 (Khoá XIII) về phương hướng nhiệm vụ công tác Công Đoàn năm học 2013- 2014, thực hiện công văn số 104/CĐN ngày 4/8/2010 của Công đoàn Giáo dục Thành phố Đà Nẵng về hướng dẫn hoạt động Nữ Công năm học 2013-2014 như sau:

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2013-2014

ĐC: Lê Doãn Thạnh - CT Công đoàn nhà trường

Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐCS nhiệm kỳ 2012-2015 của BCH Công đoàn cơ sở Trần Quốc Tuấn và CV số 43/CT-CĐGD của Công đoàn giáo dục huyện Hòa Vang ngày 19 tháng 8 năm 2013 về nhiệm vụ công tác công đoàn năm học 2013-2014. BCH Công đoàn cơ sở Trần Quốc Tuấn đề ra chương trình công tác năm học 2013-2014, như sau:

 

Kế hoạch hoạt động

Mừng Đại hội Liên đội năm học 2016-2017
                                                                  Trường THCS Trần Quốc Tuấn
                                                                  Cẩm Toại Trung - Hòa Phong - Hòa Vang - TP Đà Nẵng
                                                                  ĐT: 05113 780 092
                                                                  Email: tqt@ued.vn; thcstranquoctuan.hv@gmail.com